ISF: Rättsäkerheten hotad när sjuktal ska ner

Försäkringskassan har ändrat hur den handlägger sjukpenningärenden, trots att det saknas stöd i lagen. Fokus har skiftat från personliga möten och samordning med läkare och arbetsgivare till utredningar av läkarintyg och arbetsförmåga, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Förändringen har skett för att möta regeringens mål på högst nio sjukpenningdagar i snitt per år fram till 2020.

Detta kan på sikt hota rättssäkerheten, anser Inger Solberg som varit projektledare för granskningen.

"När tillämpningen varierar över tid utan att några betydelsefulla regeländringar har genomförts för sjukförsäkringen kan det äventyra rättssäkerheten över tid", säger hon i ett pressmeddelande.

Inger Solberg tror också att förtroendet för socialförsäkringssystemet kan påverkas.

"Det har visat sig svårt att åstadkomma en långsiktig och stabil sjukfrånvaro och samtidigt behålla förtroendet för myndigheten."

TT