Inga åtgärder mot Allra i Luxemburg

Finansinspektionen i Luxemburg vidtar inga skarpa åtgärder mot pensionsbolaget Allra. Detta efter att ha granskat bolaget i ett och ett halvt år, skriver Dagens industri som tagit del av domstolshandlingar.

Allra hade sitt fondbolag Allra Asset Management registrerat i Luxemburg. Bolaget har genomfört affärer som är centrala i Pensionsmyndighetens kritik av Allra. Luxemburgs finansinspektion CSSF har genomfört sin utredning sedan våren 2017.

I en skrivelse från CSSF som pensionsbolaget lämnade in till tingsrätten på fredagen skriver de: "Det har inte förelegat några regelbrott. Allra har agerat i fondandelsägarnas intresse."

Men CSSF pekar på flera brister när det gäller exempelvis kontrollen av motparter och en kontrollmekanism för transaktioner till koncernens värdepappersbolag i Dubai.

Det var i februari 2017 som Pensionsmyndigheten stoppade alla nyplaceringar i Allras fonder i premiepensionssystemet, efter upprepande klagomål från sparare. En månad senare polisanmälde myndigheten Allra, som enligt Pensionsmyndighetens utredning har ägnat sig åt stora interna transaktioner utan att kunna motivera hur de gagnat spararna.

TT