Riksdagen vill ha mer matematik

En timme mer matematik i veckan i högstadiet vill riksdagen ha från hösten 2016. I ett tillkännagivande till regeringen framhåller riksdagen att införandet av fler matematiklektioner i högstadiet bör prioriteras. Regeringen uppmanas att skyndsamt återkomma med förslag så att undervisningstiden i matematik kan utökas med en timme i veckan för samtliga elever i årskurs 7–9.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är skeptisk till beslutet mot bakgrund av att det redan i dag är brist på mattelärare.

– Fler mattetimmar kanske är en god idé men för att det inte ska bli ett slag i luften måste det finnas fler behöriga lärare att sätta in. Lärarbristen får inte lösas med större klasser eller fler obehöriga lärare. Tror politikerna att det är sättet att få upp kunskaperna i matte så är det en allvarlig missräkning, säger hon till TT.

TT