V: Mammografi blir avgiftsfri

Screening för bröstcancer, så kallad mammografi, blir avgiftsfri i alla landsting från sommaren 2016. Och p-piller blir gratis för kvinnor under 20 år från sommaren 2017, efter krav från Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna med regeringen.

Vänsterpartiet har också, enligt partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson, fått igenom en satsning på kvinnors hälsa inom primärvården på 130 miljoner kronor nästa år och en engångssatsning på utbildning inom äldreomsorgen på 200 miljoner nästa år.

I dag är det, enligt Vänsterpartiet, ett landsting, Stockholm, som har avgiftsfri mammografi och fyra landsting som erbjuder unga preventivmedel gratis.

TT