Nej till stenbrytning i Ojnareskogen

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet.

– Folk bara jublar, säger Lisa Wanneby, engagerad för Ojnareskogen, till TT.

De tillstånd som bolagen Nordkalk och SMA Mineral haft för kalkstensbrytning upphävs och ansökningarna om fortsatt täktverksamhet avslås av Mark- och miljööverdomstolen.

Ute i Ojnareskogen, där ett 40-tal personer som på olika sätt stridit för skogen samlats, steg glädjeropen när beskedet kom.

– Folk skrattar, går runt med bubbel i glasen. Det är en stor glädje, säger Lisa Wanneby, engagerad för Ojnareskogen och ordförande i föreningen Urbergsgruppen som är part i målet.

Oro för skador

I mark- och miljödomstolens lägre instans fick både Nordkalk och SMA Mineral tillstånd till stenbrytning 2014. Året efter förändrades dock rättsläget efter regeringens beslut om att göra områdena Stora Vikers och Bästeträsk till EU-naturreservat, så kallade Natura 2000-områden. Det innebär ett starkare skydd för naturen och gör det svårare för bolagen att få tillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att stenbrytning inom Natura 2000-området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns inom området, till exempel karsthällmarker, bryts ut.

"Domstolen har därför funnit att täktverksamhet på platsen skulle innebära en skada på Natura 2000-området och att det inte finns några skyddsåtgärder som kan motverka eller förhindra att denna skada uppkommer", skriver rätten.

Kan överklagas

– Det är klart att jag är mycket glad att domstolen fattat det här beslutet. Det ska vara omöjligt att bryta kalk i ett naturkänsligt område, det ska inte vara möjligt att hota den här typen av arter, habitat eller den här sjön, säger Lisa Wanneby.

Hon hoppas att hela området på sikt kan utvecklas till en nationalpark.

– Det arbetet kan fortgå med de här domarna, det hade varit omöjligt annars, säger hon.

Nordkalk har dock tidigare sagt att domen kan komma att överklagas. I första hand till Högsta domstolen, sedan eventuellt vidare till EU-domstolen om det skulle behövas.

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen har pågått i flera år. För Nordkalks del var detta tredje vändan i miljödomstolarna.

TT