Skatteverket ska få utreda fler brott

Redan när någon förfalskar en identitet ska Skatteverket kunna utreda brottet, föreslår regeringen.

Det är ett sätt att tidigt försöka sätta käppar i hjulet för den organiserade brottsligheten.

Att manipulera id-handlingar, intyg med mera är ofta början på en lång kedja av brott, däribland skattebrott, bedömer regeringen. Den hoppas därför på att många brott kan stoppas i sin linda genom att Skatteverket ges befogenhet att utreda dem.

– Det handlar om att stoppa livsnerven i den organiserade brottsligheten, nämligen pengarna, säger finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff.

Förslaget, som nu ska ut på remiss, kommer ursprungligen från Skatteverket. Tidigare har myndigheten först kommit in ett senare skede, när misstänkta skattebrott är ett faktum.

Måste följa efter

Lagförslaget ingår i ett tolvpunktprogram från regeringen mot skatteflykt och skatteundandragande. Andersson beskriver arbetet som prioriterat av flera skäl, inte minst för att förmågan att dra in skatt säkrar den offentliga välfärd som skola, polis och försvar.

Finansministern säger att kampen mot skatteundandragande och skatteflykt är ett kontinuerligt arbete.

– De som undviker skatt försöker ständigt hitta nya vägar, då politiken måste följa efter, säger Andersson.

Dyrare att fuska

Ett annat förslag som öppnar för högre avgifter vid fusk och fel i deklarationen går nu också ut på remiss. Tanken är att det så kallade skattetillägget som kan tas ut baseras på hur stora belopp som inte har beskattats, i stället för hur mycket skatt deklaranten har undgått att betala. Skattetillägget ska inte heller variera beroende på om det handlar om företag, individer eller dödsbon som har fuskat. Tillägget ska också kunna höjas om det handlar om undandragande av betydande skattebelopp eller upprepade felaktigheter.

Båda lagändringarna kan träda i kraft 2019.

TT