Massi Fritz: Det är en skandal

Elisabeth Massi Fritz, som företräder den kvinna som Julian Assange alltjämt misstänks ha våldtagit, är starkt kritisk till att brottsutredningen läggs ned.

Hennes klient är chockad, säger hon.

"Det är en skandal att en misstänkt våldtäktsman kan undanhålla sig rättsväsendet och därmed slippa prövning i domstol", skriver Massi Fritz till TT.

Bevisen borde ha prövats i domstol, anser hon.

"En rättslig prövning för den som har utsatts för en våldtäkt är väldigt viktig, liksom möjligheten att få en upprättelse", skriver Massi Fritz.

"Min klient är chockad och inget nedläggningsbeslut kan få henne att ändra på att Assange har utsatt henne för en våldtäkt", fortsätter hon.

Massi Fritz riktar också kritik mot att man lägger ned en förundersökning efter så lång tid, och anser att Sverige borde "se över regler om slutdelgivning och rätten att väcka åtal när den misstänkte medvetet håller sig undan en rättslig prövning, vilket Assange har gjort i alla år".

TT