Fler svenskar byter bank

Svenskarna har blivit mer villiga att byta bank. Nio procent säger att de har bytt bank helt under de senaste tre åren. Tolv procent anger att de delvis har bytt bank, visar en undersökning som Dagens Nyheter har låtit Ipsos göra.

När DN/Ipsos frågade samma sak för fem år sedan var det sju procent som hade bytt bank helt.

– Uppmärksamheten i medier kring de här frågorna har varit stor de senaste åren. Kundnyttan har kommit mer i fokus och folk har nog börjat bli mer medvetna, säger Stefan Åkerblom, sakkunnig ekonom på Konkurrensverket, till DN.

Den vanligaste anledningen till att människor byter bank är för att få bättre ränta eller villkor. Näst vanligast är missnöje med sin gamla bank.

Viljan att byta är större bland människor i åldrarna 18–44 år jämfört med dem i åldrarna 45 år och uppåt.

I undersökningen medverkade 1 023 personer som intervjuades digitalt.

TT