Öppning för sänkt skatt på pensioner

Trots problemen med att få fram en ny regering kan det bli sänkt skatt på pensioner redan nästa år. Frågan har diskuterats mellan regeringen och Alliansen.

– Vi kan tycka att det är rimligt, säger Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson i Moderaterna.

Finns ingen ny regering på plats den 15 november blir det övergångsregeringen som får lägga en övergångsbudget. Den ska inte innehålla kontroversiella eller tydligt partipolitiska förslag, men mycket hamnar i en gråzon.

Regeringen har därför haft samtal om vilka principer som ska gälla för budgeten med Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner.

– Det är ny mark, och vi formar nu praxis, säger Elisabeth Svantesson.

Frågan brådskar

En fråga som brådskar är sänkt skatt på pensioner, som i stort sett alla partier lovade i valrörelsen.

– Det är väldigt många frågor som kan behandlas efter den 1 januari, men just när det gäller skatt på pension så är det en fråga som man behöver besluta om innan. Och det är också en diskussion som vi har fört med regeringen, att vi kan tycka att det är rimligt att den kommer med, säger Elisabeth Svantesson.

– Det är en fråga som sticker ut, där det finns en stor samsyn i riksdagen. Hur regeringen väljer att göra, det är upp till regeringen.

Det sista beslutet om detta fattas den 12 december, vilket innebär att Skatteverket skulle ha två veckor på sig att ändra skattetabellerna. Men enligt Svantesson är det möjligt.

"Till syvende och sist"

Även Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed uppger att trängande tidsskäl talar för att få med sänkt skatt på pensioner i en övergångsbudget.

– Många partier tycks vara överens om att vi vill göra något kring pensionärerna, säger han.

– Men det är till syvende och sist regeringen som lägger fram den här övergångsbudgeten.

Forssmed anser att det i övrigt finns starka skäl för en stram övergångsbudget utan nya satsningar, eftersom en ny regering kan göra förändringar i efterhand.

– Varje regering har förmånen att kunna lägga extra ändringsbudgetar efter årsskiftet. Det finns alla möjligheter för en ny regering att lägga fram sin politik för riksdagen och göra stora förändringar i budgeten relativt snart, säger han.

Det innebär till exempel att anslag till polis och försvar kan höjas även efter årsskiftet. Försvarsmakten hoppas på tre miljarder kronor mer 2019 och polisen vill ha mer pengar för fler civilanställda.

Oklart om Alliansbudget

Om en övergångsregering lägger en budgetproposition, kan riksdagens partier sedan motionera på den med sina förslag till budget. Elisabeth Svantesson (M) vill dock inte svara på frågan om Moderaterna eller Alliansen har för avsikt att lägga en budgetmotion.

– Vi ska återkomma i närtid med besked om det. Men en viktig distinktion är att regeringen är en övergångsregering, men riksdagen är ingen övergångsriksdag. Det här är ett nyvalt parlament där man kan lägga politiska förslag. Det finns mycket som talar för det, att man vill driva sin politik inför nästa val, säger hon.

Det pågår för närvarande diskussioner mellan Allianspartierna om huruvida man ska lägga en gemensam budgetmotion.

– Alliansens partiledare kommer att återkomma till det, säger Svantesson.

Även Kristdemokraternas Jakob Forssmed anser att frågan om en Alliansbudgetmotion eller enskilda motioner från Allianspartier är för tidigt väckt.

– Vi får gå igenom och se vilket läge vi befinner oss i och lämna de beskeden när så är rimligt, säger han.

TT