Björklund "starkt kritisk" till M:s utspel

Partiledarna för både Centern och Liberalerna aviserar att frågan rörande ordförandeposter till SD i riksdagsutskotten inte längre är aktuell.

Liberalernas Jan Björklund säger till TT att han är starkt kritisk till hur Moderaterna hanterat frågan.

"Jag kan konstatera att frågan om utskottspresidieposter har fallit", skriver Centerledaren Annie Lööf på Twitter.

Sverigedemokraterna har representanter i alla 15 utskotten, men ingen ordförande eller vice ordförande. Tidigare har dessa poster fördelats inom de traditionella blocken. Alliansen har nu föreslagit att posterna ska fördelas utifrån partiernas storlek i riksdagen efter valet.

På torsdagen publicerade SVT uppgifter om att Alliansen hade svängt i frågan och var beredd att ge SD ordförandeposter i utskotten. Men nu säger både Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C) att frågan är död.

Björklund säger dock att frågan om proportionalitet har diskuterats.

– Men det har hela tiden handlat om att åstadkomma en överenskommelse mellan blockgränserna om en annan princip. Går inte det, då gäller den nuvarande principen, säger Björklund till TT.

"Har fallit"

Han är starkt kritisk till Moderaternas gruppledare Tobias Billström och hans kommentarer i frågan.

– Tobias Billström har presenterat delar av det resonemang som vi har fört, men bara delar. Jag är starkt kritisk till det, för det skapar bilden av att Alliansen kanske skulle vara beredd att göra upp med SD och sådant är inte fallet över huvud taget, det har aldrig varit aktuellt.

På Twitter skriver han att "frågan om presidieposter till SD är död" och lägger över ansvaret på Socialdemokraterna: "När S så tydligt säger nej, så är frågan inte längre aktuell."

L-ledaren syftar på kommentarerna från Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman som i går kväll sade till TT att partiet inte stödjer att SD får tillgång till posterna.

– Jag ser inget skäl att ge Sverigedemokraterna makt och inflytande genom att ge dem utskottsordförandeposter, sade Ygeman.

Annie Lööf skriver på Twitter:

"Breda överenskommelser krävs i svensk politik för förutsägbarhet och långsiktighet. Jag kan konstatera att frågan om utskottspresidieposter har fallit och för mig är denna fråga därmed helt utagerad."

Flera motståndare

Miljöpartiets gruppledare Jonas Eriksson säger till Ekot att han tycker att det är bättre att föra ett resonemang mellan de partier som samarbetar, och försöka hitta en lösning där man inom samarbetena fördelar posterna.

Utskotten är centrala i riksdagsarbetet och behandlar de lagförslag som sedan röstas om i riksdagen.

Också Vänsterpartiet ansluter sig till motståndet mot att ge Sverigedemokraterna ledande poster i riksdagens utskott efter valet i höst, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

– Jag tycker att det är olyckligt att fler och fler partier vill legitimera Sverigedemokraterna. Det vore ju bättre om vi alla stod emot gemensamt, säger Vänsterpartiets gruppledare Mia Sydow-Mölleby till Ekot.

TT