Banarbeten riskerar SJ:s tidtabell 2019

Sommarens extremväder och stora banarbeten tynger statliga tågoperatören SJ:s vinst under tredje kvartalet. Nu oroas vd:n för att oplanerat järnvägsunderhåll kommer störa trafiken under nästa år.

– Alla banarbeten som kommer ske under 2019 är inte inplanerade i tågplanen, vilket riskerar att vi får förändra våra tidtabeller och den planerade trafiken som vi har, säger SJ-chefen Crister Fritzson.

Ökade kostnader och tappade intäkter fick SJ:s delårsvinst att backa rejält.

Trots att resultatet före skatt sjönk med 70 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet i fjol är vd:n hoppfull om att det stigande antalet resenärer leder till högre omsättning och bättre resultat.

– Om vi isolerar de ökade kostnaderna och tappade intäkterna så ser vi att kvartal tre var ett starkare kvartal än motsvarande förra året. Men vi kommer inte, på årsbasis, kunna ta igen tappet fullt ut, säger Fritzson.

Även punktligheten försämrades under sommarhettan. För lång- och medeldistanståg, mätt som andel av tågen som är högst fem minuter försenade, sjönk punkligheten till 75 procent (83), respektive 88 procent (92) under det tredje kvartalet.

Banarbeten saknas

Sedan september ska situationen ha förbättrats, enligt Fritzson men han påpekar att den tidplanering, även kallad tågplan som Trafikverket tagit fram för 2019 saknar information om kundpåverkande banarbeten. Och det riskerar att få konsekvenser för tågburna resenärer framöver.

– Vi vill att alla banarbeten som är kundpåverkande ska vara inplanerade i tågplanen men så är det inte. Det är där vi måste som bransch, och där naturligtvis Trafikverket har extra stort ansvar, se till att vi planerar i tid.

Sommaren tynger kundnöjdheten

Efter en sommar som för SJ färgats av plötsliga spåravstängningar, enkelspårdrift, bränder och solkurvor visar tågoperatörens egen mätning att kundnöjdheten – 68 vid utgången av september – ännu har en bit kvar till helårsmålet om ett index på 75(72).

Något som SJ har större kontroll över är tågen som väntas uppgraderas under nästa år.

– Vi gör en stor investering i nya X2000-tåg som kommer ut nästa år. Och de närmaste fem åren kommer vi investera 9 miljarder, den största någonsin i SJ:s historia. Vi upprustar hela vår snabbtågsflotta och i samband med det ser vi även över våra regionala tåg, säger Fritzson.

TT