Foto: Fredrik Sandberg/TT

200 000 kan mista reseavdrag

Telegram från TT / Omni
25 juni 2019, 21.00

Dagens reseavdrag gynnar höginkomstagare framför låg- och medelinkomsttagare och ger större skattelättnader för resor med bil än för de med kollektivtrafik. Systemet bör avskaffas och ersättas med en avståndsbaserad skattereduktion, skriver Reseavdragskommittén, som utrett frågan åt regeringen, på DN Debatt.

Kommittén föreslår en skattereduktion på 60 öre per kilometer, med en lägre gräns på 30 kilometer enkel resa och en högre gräns på 80 kilometer. Som högst kan reduktionen bli 12 600 kronor vid resor på 80 kilometer under 210 dagar.

Om kollektivtrafiken är dålig, exempelvis i glesbygden eller på natten, kan tillägg beviljas, med en övre gräns på 150 kilometer.

Bedömningen är att 150 000-200 000 färre kommer att få skattelättnad än i dag. För dem som bor i glesbygd och inte är höginkomsttagare blir lättnaden ungefär densamma, enligt Reseavdragskommittén.