Räntehöjning oavsett boprisfall

I mitten av nästa år siktar Riksbanken på att trycka på räntehöjarknappen. Och fallande bostadspriser ändrar inte det.

– Räntan sätts inte utifrån hur bostadsmarknaden fungerar, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Som väntat lämnar Riksbanken räntan oförändrad på minus 0,5 procent, var beskedet till landets bolånetagare strax före jul. Och banken håller fast vid att en första räntehöjning kommer i mitten av 2018. Sedan skruvar banken på sitt stödköpsprogram av statsobligationer, det som vid sidan av styrräntan syftar till att hålla kronkursen svag och inflationen uppe.

Delseger

De prognoser Riksbanken gjorde i oktober har i stort infriats, enligt Ingves. Konjunkturen är stark och inflationen ligger vid målet 2 procent – en delseger i kampen att få upp inflationen.

– Det gäller att hålla i det här, säger Stefan Ingves på en presskonferens om varför den rekordlåga minusräntan ändå inte höjs nu.

Riksbanken bedömer att tillväxten framöver kommer att vara stark, trots en svagare bostadsmarknad.

– Bostadsinvesteringarna tror vi kommer att dämpas en del under kommande år. Men samtidigt är det så att ekonomin i sin helhet, och omvärldsekonomin, är stark. Så vi har en god efterfrågan, säger Ingves.

– Det här talar för måttliga nedgångar i bostadspriserna, fortsätter han.

Tillfällig nedgång

Nedgången kommer sannolikt att vara tillfällig, tror Ingves.

– Men man kan aldrig veta säkert.

Bostadspriserna kommer inte ha någon större effekt på inflationen, tror Ingves. Och även om bostadspriserna faller ytterligare framåt sommaren så är beskedet, i alla fall nu, att styrräntan kommer att höjas som planerat även om många bostadsägare då kan komma att sitta än mer skuldsatta i relation till bostadens värde.

Swedbanks chefsekonom Anna Breman tycker att Riksbankens besked var tämligen väntat. För hushållen är den viktiga signalen att Riksbanken håller fast vid att det kommer en första räntehöjning i mitten av 2018.

– Jag har svårt att se att det kommer en räntehöjning före sommaren, om inte inflationen skulle dra i väg, säger Breman.

– Beskedet i dag stärker den synen, fortsätter hon.

TT