Kackerlackor i Mall of Scandinavia

Två restauranger i köpcentret Mall of Scandinavia i Solna tvingades stänga på grund av omfattande problem med kackerlackor, skriver Aftonbladet. I ytterligare sex serveringslokaler hittades spår av skadedjuren.

Solna stad, som ansvarar för livsmedelskontrollen, fick ett anonymt tips om kackerlackor i köpcentret och gjorde en inspektion i mitten av november.

– Vi kunde direkt konstatera att det var förekomst av kackerlackor. I två av restaurangerna var problemen så omfattande att vi beslutade om att stänga dem, säger Hanna Molander, tillförordnad enhetschef på Solna stads livsmedelskontroll, till tidningen.

På kvällen och natten efter inspektörernas besök sanerades de drabbade lokalerna. Nästföljande dag gjordes ett återbesök och restaurangerna fick då tillstånd att öppna igen.

– De presenterade också en plan för hur de ska arbeta framöver. Därför gjorde vi bedömningen att de kunde öppna igen. Nu är det säkert att äta där, säger Hanna Molander.

TT