Svenskt nej till arbetsmyndighet i EU

Regeringen ville säga ja till en ny arbetsmyndighet i EU – precis som alla andra EU-länder utom Ungern.

Men eftersom riksdagens majoritet ville annorlunda blev det ett nej från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vid torsdagens ministermöte i Bryssel.

– Det finns en risk för att etablerandet av myndigheten kommer att öka den administrativa bördan utan att ge betydande inverkan så Sverige kan inte stödja förslaget, sade Johansson i den offentliga debatten.

I slutändan spelade emellertid Sveriges nej ingen roll eftersom myndigheten ändå godkändes med överväldigande majoritet. Frågan går nu vidare till kompromissförhandlingar med EU-parlamentet innan myndigheten kan spikas definitivt.

I huvudsak är det tänkt att Europeiska arbetsbyrån (ELA) ska ägna sig åt att underlätta samarbetet mellan medlemsländerna och informera om rättigheter och skyldigheter vid arbete i olika länder.

Bryssel, TT:s korrespondent