Köttätande dödar fiskar

Ökat köttätande är en ofta bortglömd orsak till övergödningen av haven, enligt en ny rapport från Havsmiljöinstitutet som Dagens Nyheter tagit del av.

Övergödningen, som leder till algblomning och fiskdöd, beror bland annat på utsläpp av fosfor och kväve – ämnen som är vanligt förekommande i kött och som genom urin och avföring hamnar i havet. Och svenskarnas köttkonsumtion har ökat kraftigt de senaste decennierna, från 55,8 kilo per person och år 1970 till 88,2 kilo 2013.

Forskarna på Havsmiljöinstitutet föreslår en rad åtgärder för att minska övergödningen, bland annat en särskild köttskatt.

TT