Svenska poliser kritiserar beredskap

Svenska poliser kritiserar den egna förmågan att hantera terrordåd som det i Paris.

Men förbättringar är på gång. Bland annat utreds möjligheten att förvara förstärkningsvapen i bilarna istället för på stationerna.

Precis som terrorattentatet i Köpenhamn i februari triggar helgens händelser i Paris igång intern kritik som går ut på att svensk polis har för dålig beredskap mot terrordåd.

– Ingen "ny" personal har utbildats på förstärkningsvapnet och vi har fortfarande ingen taktik i linjen för hur vi ska komma på fötter vid en extrem händelse, säger en storstadspolis till TT.

Fler ska utbildas

Martin Lundin vid polisens Nationella operativa avdelning tycker att den kritik vissa poliser nu ger uttryck för behöver nyanseras.

– Under de senaste två åren har vi sett ett ökat behov av att fler är utbildade för att använda förstärkningsvapnet, framförallt mot bakgrund av den högre hotbilden när det gäller terrorhandlingar, säger han.

Utbildning på förstärkningsvapnet MP5 – en kulsprutepistol som avfyrar vanlig pistolammunition och har längre räckvidd än det vanliga tjänstevapnet – har skett i större omfattning än tidigare, enligt Lundin. Men det har sett olika ut i de tidigare 21 polismyndigheterna.

I de tre storstadsregionerna har man exempelvis ansett att de tidigare piketenheterna varit tillräckliga och att så värst många fler inte behövt MP5-kompetens.

– Framöver kommer det sannolikt att krävas en större resurs som kan använda vapnet, säger Lundin.

Snabbare vapentillgång

Dessutom utreds möjligheten att ha med MP5 ute i bilarna.

– I dag har man inte det vilket medför att man i akuta situationer i alla fall bara har den ordinarie tjänstepistolen, säger Lundin.

När det gäller kritik mot hur poliser kallas in och poliser som kräver kraftfullare vapen säger han:

– Dåd liknande de i Paris är över tämligen fort. I det akuta skedet gör det ingen större skillnad hur man kallar in ledig personal eftersom det som tar tid är resor och pårustning.

– Beväpningen är en mer komplicerad fråga. För vilken situation, vilken miljö och vilka avstånd ska vi vara beväpnade? Och hur stora risker ska vi utsätta omgivningen för?

Polisförbundet kommenterar inte terrorberedskapen med hänvisning till att Polismyndigheten och Säpo har bättre koll.

TT