Generalmajor petas från hög tjänst

Generalmajor Anders Brännström flyttas från sin tjänst sedan han kritiserat försvaret i en tidningsartikel.

I en intervju i Dagens Nyheter sade Brännström bland annat att många förband saknar möjlighet att öva sina soldater och att materielbrist leder till att vissa förband inte kan upprätthålla önskad krigsduglighet. Även i en debattartikel i Svenska Dagbladet har Brännström tillsammans med två ledamöter i Krigsvetenskapsakademien framfört kritik mot försvaret.

Brännström, som bland annat varit chef för armén, kallades på fredagen till överbefälhavare Micael Bydén.

– Där fick jag veta att jag sparkas som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning där jag från och med årsskiftet arbetat med bland annat hållbarhetsfrågor och ledningsfrågor, säger han till DN.

Enligt Brännström råder det ingen tvekan om varför han petas från tjänsten.

– Det var på grund av uttalandena i DN och debattartikeln. Det var väldigt tydligt.

TT