Riksdagen tvingar fram utredning

En majoritet i riksdagens finansutskott kör nu över regeringen och kräver en parlamentarisk utredning om överskottsmålet.

I ett tillkännagivande som justerades i dag uppmanar utskottet regeringen att "snarast" tillsätta en parlamentarisk utredning om konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål.

Regeringen har gett Konjunkturinstitutet (KI) i uppdrag att göra en analys som ska vara klar i augusti. Men finansutskottet vill att det ska vara en parlamentarisk utredning som ska arbeta till och med 2016.

– Syftet är att se till att regeringen inte ensidigt ändrar överskottsmålet utan tillsätter en parlamentarisk utredning som gör en ordentlig analys innan man beslutar om man ska göra en ändring, säger finansutskottets vice ordförande Ulf Kristersson (M) till TT.

Utredningen ska analysera hur överskottsmålet har fungerat, vilka riskerna kan vara med att överge det samt eventuella följder av ett ändrat överskottsmål på övriga delar av det finanspolitiska ramverket.

Regeringens beslut

Överskottsmålet står i centrum, men analysen ska ta hänsyn till övriga delar av ramverket, säger Kristersson.

Enligt gällande lagstiftning är regeringen skyldig att lämna förslag till mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Riksdagen ska sedan fatta beslut om detta i sitt så kallade rambeslut. Enligt decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen ska detta beslut och beslut om inriktningen av den ekonomiska politiken från den största partikonstellationen i riksdagen släppas igenom.

– Innan man gör några ändringar, så gäller det som vi är överens om sedan tidigare. Det är ensidigheten och hastigheten i förändringen som vi vänder oss emot, säger Kristersson.

Inget behov

Några formella hinder för regeringen att redan i höst lägga förslag på ändring av överskottsmålet finns dock inte.

– Om de gör det i höst så bryter de rätt uttryckligen mot det som finansutskottet nu har beslutat, säger Ulf Kristersson.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot utskottets beslut.

– Det gjorde vi av flera skäl. I grunden är detta ett beslut som regeringen kan fatta. Vi ser heller inget stort behov av att utreda stora delar av det finansiella ramverket, det här handlar om en nivådiskussion, säger utskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) till TT.

– Regeringen har sagt att man vill diskutera med de borgerliga. Nu får väl det ske i en parlamentarisk kommitté, även om det är en otymplig form. Men jag utgår ifrån att regeringen nu tillsätter en sådan, säger Olovsson.

TT