EU och Mexiko överens om nytt handelsavtal

EU och Mexiko har nått en principöverenskommelse om att modernisera det frihandelsavtal som 2000 slöts mellan unionen och det latinamerikanska landet.

I ett gemensamt uttalande säger de båda parterna att deras förhandlare nu fortsätter arbetet med att lösa kvarvarande tekniska frågor och slutföra den juridiska texten "så att våra medborgare och företag kan skörda frukterna så snart som möjligt".

Några detaljer om överenskommelsen lämnas inte i uttalandet som har undertecknats av EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Mexikos ekonomiminister Ildefonso Guajardo Villareal.

Cecilia Malmström sade till TT januari att hon hoppades kunna presentera ett handelsavtal med Mexiko under första kvartalet i år.

Det snart 20 år gamla avtalet med Mexiko täcker huvudsakligen industriprodukter. Parterna har strävat efter att lägga till jordbruksprodukter, tjänster, investeringar och offentlig upphandling. Syftet har också varit att få in skrivningar om arbetsförhållanden och miljö.

TT-AFP-Reuters