Merkel väntas bli omvald – en fjärde period

Efter 171 dagar och oräkneliga turer ska Tyskland slutligen få en ny regering.

I dag väntas förbundsdagen i Berlin välja Angela Merkel till förbundskansler för ännu en mandatperiod – den fjärde och sannolikt sista i ordningen.

Väljs Merkel om innebär det slutet på en snart sex månader lång jakt på en tysk regering. Efter ett fiaskoartat val för både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i höstas vände sig förbundskanslern till det näringslivsvänliga FDP och miljöpartiet De gröna i hopp om att få till en koalition. Men planen gick inte i lås, och Socialdemokraterna kröp till korset, i strid med tidigare löften om att gå i opposition.

Sammanlagt 355 röster krävs för att Merkel ska väljas om för ännu en mandatperiod. Saken är i princip biff, då koalitionspartierna CDU, CSU och SPD tillsammans sitter på 399 av de 709 stolarna i parlamentet, men gruppledare och inpiskare lär ändå ligga på sina politiker att masa sig till plenum, då varje frånvarande ledamot är en förlorad röst. Minst hälften av ledamöterna måste ge sitt aktiva stöd för att en ny regeringschef ska kunna väljas, till skillnad från i Sverige, där det räcker med att han eller hon inte har en majoritet emot sig.

I samband med kanslersvalet ska även den nya regeringen sväras in.

TT