Svensk vapenexport skärps

Svensk vapenexport till diktaturer ska försvåras, föreslår regeringen i en remiss till Lagrådet.

Vid beslut om export ska större hänsyn tas till kränkningar av mänskliga rättigheter. Men något totalstopp för vapenexport till diktaturer är inte aktuellt.

"Förslaget innebär viktiga skärpningar när det gäller vapenexporten, samtidigt som vi säkrar de långsiktiga förutsättningarna för det svenska försvaret", skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Lagrådsremissen är en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna och innebär bland annat att ländernas demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Inget stopp

Skärpningen innebär inte ett stopp för vapenexport till diktaturer. Regeringen kan till exempel bestämma sig för att de försvarspolitiska skälen för export till en diktatur väger över de skäl som handlar om rättigheter och demokrati.

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Pernilla Stålhammar säger att Miljöpartiet hade velat gå längre med regelskärpningen.

– Men det är bra att vi nu har en bred överenskommelse mellan sex partier och det är bättre än att ligga kvar med de nuvarande reglerna, säger Stålhammar.

Inte heller Kristdemokraterna tycker att förslaget är skarpt nog. Men det är "en bra bit på vägen", enligt Sofia Damm, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

– Vi gör bedömningen att det kommer bli stopp till de allra värsta diktaturerna. De värsta kommer vi inte kunna expotera till, säger hon.

Värsta exemplen bort

Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman välkomnar besluten.

– Jag är naturligtvis mycket glad för det. Mitt parti har under snart över tio års tid drivit frågan om ett demokratikriterium och nu kommer det, säger han.

– Det var ett kollektivt uttalande från utredningen att i de förslag som återkommer i remissen måste det vara uteslutet att exportera till de länder som har störst brister. De allra värsta exemplen ska med de här förslagen sorteras bort, säger Allan Widman.

Lagrådsremissen föreslår också att större hänsyn ska tas till mänskliga rättigheter. Enligt dagens riktlinjer bör export till länder "där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer" inte godkännas. Nu ändras den formulering till "allvarliga och omfattande" kränkningar.

Fick kritik

Det ursprungliga förslaget lades för två år sedan av den blocköverskridande Kex-utredningen, som ansåg att ett demokratikriterium borde införas vid prövningen av exporttillstånd för krigsmateriel.

Demokratikriteriet fick kritik av såväl fredsorganisationer, som ansåg att det inte gick tillräckligt långt, som av vapenproducenter som hävdade att det skulle slå mot svensk export.

Moderaternas försvarspolitiska talesperson, Hans Wallmark, lyfter fram att det även i fortsättningen kommer vara en helhetsbedömning som avgör varje enskilt ärende.

"För oss moderater har det varit viktigt att säkra svensk försvarsförmåga, och för det krävs långsiktiga villkor för svensk försvarsindustri", säger han i ett skriftligt uttalande till TT.

"Det viktigaste saknas"

På Twitter uttrycker Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt missnöje över lagrådsremissen.

"Det viktigaste saknas. Ett rakt förbud mot vapenexport till länder som är diktaturer, bryter mot mr eller är i krig", skriver han.

Under 2016 exporterade Sverige, enligt en sammanställning av Svenska freds- och skiljedomsföreningen, vapen till ett flertal odemokratiska stater. Däribland Qatar, Saudiarabien och Thailand.

TT