Bättre än väntat för Swedbank

Bankkoncernen Swedbank redovisar en rörelsevinst på 5 059 miljoner kronor för första kvartalet 2014. Det kan jämföras med vinsten på 4 894 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 5 008 miljoner kronor.

Räntenettot steg till 5 483 miljoner kronor, från 5 353 miljoner kronor.

Provisionsnettot ökade, även det, till 2 693 miljoner kronor, från 2 388 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 9 320 miljoner kronor, jämfört med 9 082 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 4 226 miljoner kronor, från 4 043 miljoner kronor.

Stockholm (TT)