"Tågproblem blir förtroendesmäll för tågen"

Tågförseningarna som återigen drabbar tusentals resenärer kommer att pågå i flera dagar. Nu har ytterligare problem tillstött, eftersom en kontaktledning rivits ned i Kumla. En förtroendesmäll för tåg som transportmedel, enligt MTR Express.

Det kommer att dröja flera dagar innan tågen mellan Sveriges största städer gå normalt igen, och de skapar stora problem för resenärerna, konstaterar tågbolaget MTR Express vd Mats Johannesson.

– På kort sikt blir det problem för våra resenärer, och det är de vi försöker minimera påverkan av. Sedan kostar det naturligtvis oss pengar, men på längre sikt är det stora problemet att folk väljer att inte åka tåg, säger han.

Ledningar nedrivna

Under måndagsförmiddagen revs en kontaktledning ned i Kumla, vilket ytterligare påverkar trafiken mellan Stockholm och Göteborg. Hur mycket kan Trafikverket ännu inte säga, och där finns heller ingen prognos för när trafiken förbi platsen kan flyta normalt.

En brand i Trafikverkets teknikhus i Skövde orsakades av en nedriven kontaktledning, enligt Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

– Det har inget med underhållet att göra, men något har gjort att kontaktledningen rivits ned. Det kan vara många olika orsaker till det.

Det väntas ta flera dagar att reparera efter branden. Först på onsdag får den branddrabbade sträckan bättre kapacitet att släppa förbi tågen. Nu är det signallöst på en sträcka av 11 kilometer förbi platsen, och därför går det bara att släppa förbi ett tåg i taget. Det kan ta 50 minuter för ett tåg att gå förbi, enligt Trafikverket.

Arbetena kan pågå även efter onsdagen.

– Teknikhusen är unika för varje plats, och det finns inte specialutrustning på lager, säger han.

Leds om

Nu försöker Trafikverket och tågbolagen att ordna så att passagerare kommer fram mellan Stockholm och Göteborg ändå, trots felet på sträckan förbi Skövde.

– Tågsätten förlängs också, så att fler passagerare kan åka med varje tåg, och tågen leds om via Nässjö och Karlstad, säger Bengt Olsson.

Söndagens brand har hittills drabbat många tusen passagerare. Bara MTR Express hade ett femtontal tåg ute på rälsen under dagen, och omkring 3000 av deras passagerares drabbades. SJ hade betydligt fler tåg och passagerare.

TT