Tyskar ska bunkra för kris och krig

Tyskarna ska åter börja bunkra dricksvatten och livsmedel, för den händelse att landet skulle hamna i krig eller drabbas av en svår katastrof. Landets nya civilförsvarsstrategi är den första sedan kalla krigets slut.

I framtiden bör alla tyskar ha mat för tio dagar hemma, enligt ett nytt förslag till strategidokument som Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung har tagit del av.

"Befolkningen ska på lämpligt vis uppmuntras att ha två liter vatten per person och dag i icke hälsovådlig kvalitet hemma, till dess att staten vidtagit åtgärder", står det i dokumentet, enligt tidningen.

Den nya civilförsvarsstrategin är den första på decennier och väntas behandlas av regeringen i veckan. Mat- och vattenförråden ska komma till användning vid eventuella svåra katastrofer eller väpnade angrepp, framgår det av strategin som tagits fram av inrikesdepartementet.

I dokumentet poängteras att ett konventionellt militärt angrepp på Tyskland inte är sannolikt, men att landet inte kan utesluta ett sådant angrepp i framtiden och därför måste förbereda sig.

Även statliga myndigheter och andra organ ska skyddas bättre. De åtgärder som vidtagits hittills är "helt otillräckliga", rapporterar Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung med hänvisning till en hemlig utredning.

TT