Nu ska ålder på asylsökande unga slås fast

Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar i asylärenden drar nu igång. På tisdagen skickas de första ärendena till Migrationsverket, skriver DN.

Migrationsverket sade i mitten av februari att alla asylbeslut där det behövs åldersbedömningar skjuts upp tills Rättsmedicinalverket påbörjar arbetet. Då sade Migrationsverket att allt från 3 000 upp till 14 000 ensamkommande barn och ungdomar berörs av det beslutet.

Den medicinska åldersbedömningen består av röntgenbilder av visdomständer och en knäled, som analyseras av flera läkare. De första resultaten väntas vara klara om några veckor.

TT