Ensamkommande i gymnasiet får gå klart

Ensamkommande ungdomar i gymnasiet ska få förlängt uppehållstillstånd så de kan slutföra sin utbildning. Efter en slutförd utbildning har de sex månader på sig att få en sysselsättning, för att säkra sitt uppehållstillstånd. Men det krävs att de sköter skolan.

Lagändringen införs efter en proposition från regeringen som fick kritik från flera håll. Flera remissinstanser har varit kritiska, och flera motioner har väckts för att avslå förslaget.

Socialförsäkringsutskottet ställde sig dock bakom regeringens förslag och nu har det röstats igenom i riksdagen.

Lagändringen ska börja gälla den 1 juni i år.

TT