Flyktingar resurs i svenska klassrum

En grupp nyanlända flyktingar fick en idé. Den har lett till att asylsökande lärare kan praktisera på svenska skolor – efter bara några månader i landet. Nu sprids Vänersborgsmodellen till andra kommuner.

– Först ett B, och så Ä, S och T. Bäst!

Förskollärare Gisela Johansson visar en av sina sexåringar var bokstäverna finns på tangentbordet.

Morgonens tema i en av Mariedalskolans förskoleklasser är "Så ska en bra kompis vara" och barnen har hjälpt henne att fylla en hel sida i det stora blädderblocket med förslag. Nu får var och en hjälpa till att skriva ned sitt bidrag, till exempel "Säger du är bäst", i datorn.

Tätt intill står Ruba Saffour, låg- och mellanstadielärare från Homs i Syrien. Hon finns där som språkbrygga för pojken, som precis som hon har arabiska som modersmål.

Ruba kom till Sverige i februari i år och jobbar själv hårt med svenskan.

– Ibland blir jag förvirrad, men jag försöker hålla koncentrationen uppe. Jag måste ju lära mig tala svenska flytande för att kunna hjälpa barnen – och mig själv, säger hon på engelska blandat med svenska ord och fraser.

Omvänd ordning

Ruba är en av tre nyanlända flyktingar som sedan tidigt i höstas praktiserar på Mariedalskolan. Alla tre har syrisk lärarexamen och undervisningsfarenhet.

Hade de gängse rutinerna med väntan på uppehållstillstånd, svenskundervisning och kompletterande utbildning följts skulle det ha dröjt år innan de varit aktiva i ett svenskt klassrum. Men i Vänersborg har man utnyttjat väntetiden till praktik. På det sättet har omkring 15 lärare – de flesta med syrisk bakgrund – kommit ut i skolor och ytterligare ett tiotal är på väg.

– Det är oerhört viktigt för de här personerna att få starta sitt liv i Sverige, och komma ut i ett yrkesliv. Vi har också ett stort behov av lärare, och lärare som kan stötta barn med ett annat modersmål är en jätteviktig resurs, säger Mariedalskolans rektor Christina Hjern.

En majoritet av skolans cirka 480 elever kommer från svensktalande hem, men i de flesta klasser finns några elever med annat modersmål.

Asylsökandes initiativ

Vänersborg har sannolikt varit först i landet med att kunna lotsa ut lärare i skolor så snart efter deras ankomst till Sverige. Idén om att sammanföra yrkeskunniga asylsökande med arbetsgivare kom inte från någon myndighet utan föddes på asylboendet Restad gård, bland flyktingarna själva. De bildade, med stöd av frivilligorganisationer, gruppen Support och kunde efter en inventering konstatera att Restad utöver ett antal läkare, ingenjörer och hantverkare också hade ett 40-tal lärare.

Men att ordna praktikplatser för lärarna blev oväntat svårt.

– Efter nio månaders hårt arbete och stängda dörrar överallt hittade vi en lösning. Och då fick vi på en gång 31 förfrågningar från skolor i Vänersborg som ville ta emot praktikanter, säger Adnan Abdul Ghani i Support.

Dilemmat var att alla som arbetar eller praktiserar i skolor enligt lag måste visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Hur ordna det för personer som precis kommit till Sverige? Frågan landade hos kommunens grundskolechef Anne-Len Kriewitz som till slut hittade en väg i byråkratin och ett utdrag alla berörda accepterade.

– Jag tyckeratt det är viktigt att följa regelverket med utdrag, men i situationer som denna blir löpande uppföljningar och personliga möten ett viktigt komplement . Man ska komma ihåg att enbart ett utdrag ur ett brottsregister aldrig ger fullständig information eller garanti . Vi ser att detta är kompetenta lärare och deras betyg, intyg och insatser styrker det, säger hon.

Vänersborgsmodellen, med sysselsättning snarast möjligt, har väckt nyfikenhet och är på väg att spridas till andra kommuner, bland annat Stenungsund, Halmstad, Arvika, Lindesberg och Mariestad, berättar Adnan Abdul Ghani.

– Nyckelfaktorn är dialogen mellan de asylsökande, frivilligorganisationer och myndigheter. Flyktingar ska inte behandlas som offer, utan som de starka individer de är, säger Adnan Abdul Ghani.

TT