Liga bakom högskoleprovsfusk åtalas

Fem män i en liga som möjliggjorde fusk på högskoleprovet åtalas vid Norrköpings tingsrätt. De misstänks för flera fall av medhjälp till osann försäkran. Dessutom åtalas 23 personer som har använt ligans tekniska hjälpmedel under provet.

Männen ska ha försett provdeltagare med avancerad teknisk utrustning. Via den kunde de skicka ut de rätta svaren till provdeltagarna, som obemärkt kunde ta emot informationen, enligt åtalet.

Fusket ska dels ha ägt rum vid högskoleprovet 21 oktober 2017, dels vid provet den 14 april i år.

Huvudmännens brott bedöms som grova då de enligt stämningsansökan varit "förslagna och systemhotande".

Det har gjorts i organiserad form, och fått stora konsekvenser.

"De oriktiga provresultaten påverkar antagningssystemet till högskolan och hindrar eller minskar möjligheten för andra att komma in på högskolan", skriver åklagarna i åtalet.

Två kvinnor åtalas för grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningbrott. Enligt åtalet har de vid upprepade tillfällen hämtat stora summor kontanter i förvaringsfack på centralstationerna i Malmö, Stockholm och Lund. Dessa har de sedan transporterat till en av de huvudåtalade, en 21-årig man.

För en av kvinnorna handlar det om sammanlagt åtminstone en miljon kronor i kontanter, som hon hanterat.

TT