Busch Thor: Olyckligt tillåta böneutrop

Olyckligt, anser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor om beslutet i Växjö att tillåta böneutrop.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer anser att fler aspekter än bara ljudnivå borde vägas in.

Strömmer säger att ordningslagen, som polisen haft som grund, inte ger utrymme för att bedöma så mycket mer än decibelnivåer. Kanske borde fler saker vägas in, resonerar han på en träff med journalister i riksdagen.

– Man kan möjligen diskutera om allmänhetens rätt att kunna värja sig mot religiösa budskap skulle kunna vara en aspekt, säger Strömmer men understryker att rätten för en församling att ha en gudstjänstlokal däremot är en grundläggande del i religionsfriheten.

Det är värt att överväga, anser han, ett utökat utrymme för att säga nej till böneutrop i konkreta fall. Han framhåller att den Moderata kommunledningen i Växjö, som vänder sig mot böneutropen, stått upp i debatten för att en moské alls skulle få byggas och M lokalt vill ha en balans för "att hålla ihop det".

Ebba Busch Thor bedömer att kommunen borde kunna stoppa utropen.

– Det finns möjlighet att göra det genom plan- och bygglagen, säger Busch Thor till TT.

Hon vänder sig mot ljudnivån (som ett diskotek, enligt henne) och att människor som bor i närheten, som hon beskriver det, inte kommer att kunna värja sig mot utropen i sina hem. Böneutrop förekommer redan, vid en moské i Fittja söder om Stockholm samt i Karlskrona.

– Jag har aldrig sagt att det aldrig någonsin kan vara tänkbart med böneutrop, men vi tycker inte att det är rimligt att det sker återkommande och ofta, och det kanske viktigaste är att människor inte ska behöva höra det i sina egna hem, säger Busch Thor.

TT