Nyinvalda akademiledamöter lovordas

En väldigt fin poet och en självständig intellektuell och en av Sveriges skickligaste jurister.

Så beskrivs Svenska Akademiens nya ledamöter Jila Mossaed och Eric M Runesson.

Eric M Runesson, född 1960, är docent vid Handelshögskolan i Stockholm och har bland annat även en examen från Harvard Law School. Han tillträdde nyligen som justitieråd i Högsta domstolen.

– En utmärkt jurist och en mycket skicklig advokat, skiljeman och medlare. Därutöver har jag mest sett Eric i hans roll som rättsvetenskapsman. Han är en skicklig forskare som har tagit med sig intryck från amerikanska studier in i svensk rätt, bland annat rättsekonomiska perspektiv, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt.

TT: Hur tror du att han kommer att göra sig i Akademien?

– Jag har ingen aning. Men om det krävs juridisk kompetens kommer de att ha en av Sveriges skickligaste jurister på plats.

"Mycket lämpad"

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, är väl bekant med Runesson, som suttit i Advokatsamfundets styrelse. Respekterad, gott omdöme och en duktig medlare, berömmer hon honom.

– Han är ett utomordentligt bra val, väldigt klok och omdömesgill med hög integritet. En djupt intellektuell människa som jag tror passar alldeles förträffligt till det uppdraget, säger hon och fortsätter:

– Utgångspunkten är att det är bra att Svenska Akademien har en jurist. Det var tråkigt att de frångick den traditionen. I det uppdraget är Eric Runesson mycket lämpad.

Född i Teheran

Jila Mossaed föddes 1948 i Irans huvudstad Teheran och kom till Sverige 1986. Hon har gett ut romaner och diktsamlingar på både svenska och persiska och har belönats med en rad olika litteraturpris, däribland Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och Aftonbladets litteraturpris 2015.

Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet, är mycket nöjd med valet.

– Jag blev glad när jag fick höra nyheten. Det är en väldigt fin poet och en självständig intellektuell, säger hon.

Det är just Mossaeds självständighet som gör henne extra lämpad för uppdraget, enligt Åsa Linderborg.

– Det är en akademi som är kluven mitt itu vilket gör att alla betraktas som brickor i ett spel. Men det kommer inte hon att bli, hon är otroligt rak i ryggen. Det är skönt att de väljer en poet som alla har respekt för men som man inte kan räkna in i det ena eller andra lägret.

TT: Varför tror du att valet föll just på henne?

– Därför att hon har ett fint författarskap, det är en förutsättning för att man ska komma in i Akademien. Med sin livserfarenhet och flyktingerfaren kommer hon också in med nya perspektiv. Men hon är inte där för att representera det mångkulturella Sverige, hon är där för att hon är en självständig tänkare, säger Åsa Linderborg.

"Mycket fina val"

Även den avhoppade akademiledamoten Peter Englund lovordar Runesson och Mossaed.

"Jag tycker att detta är ett par mycket fina inval. Det handlar om två personer med stark integritet, som med sina olika typer av bakgrund, kunskaper och kompetens kompletterar Akademien på ett både välkommet och intressant vis", skriver han i ett mejl till TT.

Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin kommenterar nytillskotten i ett uttalande:

"Nobelstiftelsen har idag erfarit att det under det senaste dygnet skett en utveckling i arbetet med att restaurera Akademien. Det som skett är enligt vår bedömning steg i rätt riktning."

TT