Regeringen skärper regler för elnätsavgifter

Drygt tre veckor inför valet slår energiminister Ibrahim Baylan (S) till med en ny förordning för hur elnätsavgifter sätts.

Målet är att för perioden 2020–2023 få ned avgifterna med drygt en femtedel för de som drabbats värst av höjda avgifter.

Totalt ska kostnadsmassan för operatörer och elkunder sänkas med 60 miljarder kronor under de fyra åren.

Förutom sänkt tak för hur mycket avkastning elnätsföretagen får ta ut på sina investeringar blir det en mer utdragen period för avskrivningar, vilket sänker kostnaderna för företagen.

– Givet de parametrar vi känner till i dag kommer det förväntade resultatet av regleringen bli att för de allra flesta kunder kommer det att ske sänkningar av elnätsavgifter med motsvarande som mest 21 procent, säger Ibrahim Baylan på en presskonferens.

"Skapar balans"

Den nya regleringen blir i form av en förordning, som regeringen fattar beslut om på torsdag, enligt energiministern.

– Den nya regleringen skapar balans mellan kundernas rätt till skäliga elnätsavgifter och elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning och nödvändiga investeringar, säger Ibrahim Baylan.

Förutom att avkastningen på elnätsinvesteringar regleras stramare kommer nya avskrivningsregler att tillämpas för anläggningar i elnäten, vilket också bidrar till att dra ned kostnaderna.

Avgiftssänkningen kan variera för olika kunder beroende på vilken elnätsoperatör de använder.

En del av den nya regleringen handlar även om att förenkla och snabba på domstolsprocesser om elnätsavgifter.

Kritik mot höjningar

Förordningen bygger till stor del på ett förslag från Energimarknadsinspektionen, som varit ute på remiss. Den följer även på det att riksdagen så sent som i juni godkände ett lagförslag som begränsar elbolagens möjligheter att rulla över kostnader för elnätsinvesteringar in i nästa avtalsperiod.

Kritik mot kraftiga höjningar av elnätsavgifter har tidigare kommit från Villaägarnas riksförbund, som krävt skärpt reglering. Detta sedan elnätspriserna i de tre största bolagens elnät har lyft med upp till 37 procent på tre år, enligt en kartläggning gjord av Villaägarna.

Den svenska elnätsmarknaden präglas av regionala monopol, där statliga Vattenfall tillsammans med Eon och Ellevio täcker in omkring 60 procent av Sveriges hushåll.

TT