Försvarets tur i Teliarättegången

Åklagarna väntas i dag säga vilket straff de yrkar på för de mutmisstänkta före detta Teliacheferna, med ex-vd Lars Nyberg i spetsen. Därefter ska försvarssidan avsluta rättegången med sina pläderingar.

Straffskalan för grov bestickning (muta), som Nyberg och de andra två misstänks för, är fängelse i mellan sex månader och sex år.

Efter åklagarnas yrkande är det försvarets tur att hålla sina summerande slutanföranden – pläderingar på domstolsspråk – i Stockholms tingsrätt. De väntas pågå till onsdagen, och Nybergs fall är sist ut.

Samtliga tre misstänks ha mutat Uzbekistans diktatorsdotter med cirka 3 miljarder kronor 2007–2010 i utbyte mot att Telia fick frekvenser och telefonnummer som krävdes som mobiloperatör i det centralasiatiska landet.

Alla tre förnekar brott. Försvaret hävdar också att de aldrig skulle ha åtalats. Med den korruptionslagstiftning som rådde då kan inte en person som Karimova mutas, argumenterar advokaterna, eftersom hon formellt inte ansvarade för reglering av telekommarknaden.

Åklagarsidan anser däremot att hon i den familjestyrda diktaturen hade den reella makten och därför kan mutas så som lagen är skriven.

Efter pläderingarna återstår bara domen. Den väntas i februari.

TT