Sveriges klyftor ökar mest i hela OECD

Svensk ekonomi får gott betyg av OECD. Men vi har också allvarliga problem. Utsatta grupper och nyanlända har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Och klyftorna ökar mest i hela OECD.

– Produktiviteten tar nu fart, säger OECD:s generalsekreterare Angel Gurría på en pressträff.

Men så ser det inte ut i stora delar av resten av världen. Produktivitetstillväxten i Sverige på runt 3 procent är högre än exempelvis Tyskland och USA, enligt Gurría.

Finansminister Magdalena Andersson försäkrar på den gemensamma pressträffen:

– Jag kommer inte att gå på semester.

Starkt näringsliv

OECD konstaterar att finanserna är starka och näringslivet konkurrenskraftigt och mångfacetterat, sysselsättningen har ökat och arbetslösheten har sjunkit. Men problemen med de höga trösklarna på arbetsmarknaden och ökande klyftorna bör åtgärdas.

OECD föreslår bland annat höjda ersättningar i socialförsäkringen och förenklingar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, samt en stor reform av bostadsmarknaden.

Bostadsbristen är ett stort problem för Sverige, enligt OECD. Relaterat till detta är kraftiga lyft för bostadspriserna, vilket i sin tur eldar på hushållens skuldsättning. För att bromsa denna utveckling, som bedöms ohållbar på sikt, vill OECD bland annat se att svenska myndigheter inför ett skuldkvotstak. Det skulle innebära en gräns för hur stora bolån ett hushåll får ta relaterad till hushållets inkomster – ett förslag som redan diskuteras av Finansinspektionen.

Ränteavdragen problematiska

OECD pekar också ut såväl ränteavdraget som fastighetsskatten och hyresregleringen som problematiska - särskilt för låginkomsttagare utan förmögenhet.

En positiv effekt av migrationen är enligt OECD att befolkningen blivit yngre, vilket borde minska trycket på pensionssystemet i framtiden om integrationen sköts på rätt sätt.

"Invandrare kommer ge betydande tillskott till framtida produktionsökningar, givet att integrationen är effektiv och tillåter dem att utveckla sina färdigheter och hitta matchande jobb", skriver OECD.

Höjda ersättningar

OECD föreslår dessutom regelförenklingar i byggprocessen och att ersättningsnivåerna i socialförsäkringen ses över, för att minska gapet mellan stöd som betalas ut och arbetsinkomster som vuxit under åren med låg inflation.

Könsskillnader när det gäller löner är ett annat svenskt problem som OECD lyfter fram. Bland annat pekar organisationen på att kvinnor fortfarande är tydligt underrepresenterade i bolagsstyrelser, på chefspositioner, på välbetalda jobb och i vissa segment av arbetsmarknaden.

"Främja kvinnligt entreprenörskap och främja kvinnor i tillsättningar av höga chefer är också avgörande", skriver OECD.

På jämställdhetssidan kan kvinnors karriärmöjligheter bland annat främjas av att föräldraförsäkringen förändras så att den måste fördelas ännu mer lika mellan föräldrarna.

Särskilda satsningar på att öka utlandsfödda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är en annan rekommendation från OECD.

TT