Expert: Sveriges situation riskerar förändras

Trumps utspel om att dra sig ur nedrustningsavtalet med Ryssland riskerar att få konsekvenser även för Sverige. Det nära svenska samarbetet med USA innebär att vi i dag ligger närmare konflikten, säger en expert.

– Potentiellt skulle spänningsgraden i Europa med omnejd kunna öka, säger Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI.

Enligt Winnerstig påminner dagens situation om hur det såg under det tidiga 1980-talet, innan USA och dåvarande Sovjetunionen slöt INF-avtalet. Då kapprustade de båda stormakterna mot varandra i Europa för att inte riskera att hamna i underläge.

Annorlunda position

Samtidigt hade Sverige en annorlunda position på den världspolitiska arenan då jämfört med i dag.

– På den tiden tog Sverige neutraliteten och alliansfriheten på allvar och ville verkligen understryka hur hårt man drev den linjen, säger Mike Winnerstig.

– Nu har Sverige en politik som bygger på ett väldigt nära bilateralt säkerhetspolitisk samarbete med USA. Det spelar ingen roll om vi är Natomedlemmar eller inte, det är det samarbete som den nuvarande svenska säkerhetspolitiken bygger sin existens på.

På 1980-talet lade Sverige fortfarande en förhållandevis hög andel av budgeten på försvarsutgifter. I dag har försvaret rustats ner. Detta i kombination med ett nära samarbete USA-samarbete innebär att Sverige har ett större behov av att förhålla sig till nedrustningsavtalet, anser Mike Winnerstig.

– I någon mening måste man säga att Sverige har valt sida, åtminstone lär det vara så man ser det från ryskt håll. Därför måste man ha en uppfattning om hur avtalet bör se ut, säger han.

Vill omförhandla

Hur situationen kommer att utvecklas framöver beror till stor del på vad Trump hade för baktanke med sitt utspel, menar Mike Winnerstig. Han tror att den amerikanske presidenten i grund och botten vill få Ryssland att sätta sig vid förhandlingsbordet för att möjliggöra ett nytt avtal – där eventuellt även Kina skulle kunna ingå.

– Att få Ryssland att gå med på en omförhandling av avtalet är en linje som också Sverige potentiellt skulle kunna stödja om det nu är så att Ryssland i dagsläget bryter mot avtalet, vilket USA hävdar, säger Mike Winnerstig.

TT