M föreslår betald polisutbildning

Moderaterna vill satsa 5,6 miljarder kronor mer nästa mandatperiod på polisen. Pengarna ska gå till betald polisutbildning, statlig lönesatsning samt en mer flexibel utbildning med fler vägar in för andra yrkesgrupper.

– Vi har en akut polisbrist just nu. Det är många som lämnar yrket trots att de inte går i pension och vi har polisplatser som står tomma. Det här är en grundläggande statlig kärnuppgift. Om inte staten klarar av att rekrytera och behålla poliser som kan lösa allvarliga brott, då kommer människors förtroende för all statlig verksamhet att försvinna, säger Moderatledaren Ulf Kristersson till TT.

Högre lön

Moderaterna vill därför satsa 4,3 miljarder kronor på att rekrytera fler poliser. Målet är 10 000 fler polisanställda 2024. För att göra yrket mer attraktivt så att fler söker och fler vill stanna i yrket föreslår M därutöver en riktad lönesatsning på 1,1 miljarder kronor. Det handlar i genomsnitt om 3 000 kronor mer i månaden i lön.

Därutöver föreslår M 200 miljoner kronor för att göra polisutbildningen betald. Det ska ske genom att en femtedel av studielånen skrivs av varje år i fem års tid.

Fler utbildningsorter

Dessutom vill M reformera polisutbildningen och göra den mer flexibel med särskilda inriktningar på utredningsverksamhet respektive poliser i yttre tjänst. Vägarna till polisyrket ska också bli fler. Personer med annan yrkeskompetens ska kunna få en anpassad polisutbildning. Det kan till exempel gälla it-specialister, psykologer och ekonomer.

Moderaterna välkomnar regeringens planer på att inrätta ytterligare utbildningar i Malmö och Västsverige.

– Vi utesluter inte att det kan bli aktuellt med ytterligare orter, säger partiets talesperson Tomas Tobé (M).

Enligt Moderaterna så räcker inte de pengar som regeringen aviserat för att nå de uppsatta målen om 10 000 fler polisanställda 2024.

TT