Kastade bebis i damm – straffet skärps

Bebisen kastades eller släpptes av sin pappa ner på kraftverksdammens betongbotten – ett fall på 15 meter som flickan överlevde.

Nu skärper hovrätten straffet för mordförsöket på barnet.

Den 33-årige pappan ville att brottsrubriceringen skulle mildras till grovt vållande till kroppsskada. Han ville också dömas till rättspsykiatrisk vård istället för till fängelse.

Men Hovrätten för nedre Norrland håller fast vid att det rörde sig om ett mordförsök. Dessutom skärper man straffet, från tio års fängelse, till tolv års fängelse. Åklagaren hade yrkat på 14 år.

33-åringen har hävdat att psykisk ohälsa i kombination med mediciner gjorde att han haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. I tingsrätten påverkade det straffet i mildrande riktning.

När fallet gick till hovrätten beslutades att även Socialstyrelsens rättsliga råd skulle yttra sig om mannens hälsa. En tidigare genomförd rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen i juridisk mening inte led av en allvarig psykisk störning då brottet begicks. Rättsliga rådet instämde i slutsatserna och någon annan påföljd än fängelse blev därmed inte aktuell heller i hovrätten.

Händelsen inträffade vid Hölleforsens kraftverk i Ragunda kommun i Jämtland i augusti förra året. Barnets mamma fanns på plats men slogs till marken när hon försökte stoppa 33-åringen.

TT