Åtgärder mot billig Kina-import

Nu blir det dyrare att handla varor på nätet från Kina. Tullverket kräver att Postnord reder ut momshanteringen.

Enligt Postnord kan det innebära att 15 000 paket måste kontrollöppnas varje dag.

Privatpersoners köp av varor från kinesiska e-handelssajter som exempelvis Wish och Alibaba har uppmärksammats för att moms inte alltid tagits ut. Enligt Svenska Dagbladet har svenska staten gått miste om miljardbelopp.

Nu kräver Tullverket att Postnord gör en plan för att få in momsen. Tullverket säger att moms ska tas ut från "första kronan av alla varors värde".

Det innebär att en moms, ofta på 25 procent, kommer att läggas på varor, oavsett värde.

Extra avgift införs

Som en följd kommer också Postnord att ta ut en administrativ avgift. I praktiken innebär det att den som köper något från Kina – eller annat land utanför EU – kommer att betala såväl moms som administrationsavgift.

– Idag är den avgiften, på det som vi tar in tull och moms på, 125 kronor. Vad avgiften blir på det här flödet, det är en del i det arbete som vi ska inleda, säger Thomas Backteman, kommunikationsdirektör på Postnord.

TT: Blir avgiften 125 kronor?

– Nej, det är inte säkert. Men det kommer en avgift och den kommer, i relation till varuvärdet på de här postorderförsändelserna med väldigt låga varuvärden, att vara betydande, säger Backteman.

De nya reglerna ska införas "skyndsamt" och Postnord ska presentera en handlingsplan till Tullverket innan den 1 mars.

TT: Hur har hanteringen av momsen skett tidigare?

– Vi har jobbat enligt en praxis. Den har inneburit att allt med ett varuvärde under 22 euro (cirka 220 kronor) har passerat och skickats direkt till mottagaren utan moms, säger Backteman och tillägger att på varuvärden över 22 euro har moms begärts in och på varuvärden över 1 500 kronor har även tull tagits in.

Tullverket kommer att förstärka kontrollen av postflödet på terminalerna vid Arlanda och Toftanäs.

Tusentals paket måste kontrolleras

Enligt Postnord har huvuddelen av paketen från Kina en påklistrad etikett med information om vem som skickat varan, innehållet samt varuvärdet.

– Men det är en ganska stor mängd som inte har det. De måste öppnas för att man ska göra en bedömning av varuvärdet och den öppningen får inte vi göra. Det är bara Tullverket som får öppna försändelser och vi pratar om, baserat på bedömda nuvarande siffror, mellan 15 000 och 20 000 försändelser per dag, säger Backteman.

Tullverket saknar svar

Från Tullverket är man fåordig kring hur kontrollen av försändelser ska gå till. Enligt myndigheten har man sedan tidigare fått pengar för att anställa mer personal till myndigheten generellt.

– Vi ska lösa det här med befintliga resurser. Exakt hur har vi inte svaret på ännu, säger Michaela Linderoth, pressekreterare på Tullverket.

TT: Men det kommer att bli en stor börda för er?

– Det kommer att bli en arbetsuppgift för oss, ja, säger Linderoth.

TT