Utlandsfödda underrepresenterade

Utrikesfödda är underrepresenterade i såväl riksdagen som kommunerna. Skillnaden är dock mindre i riksdagen där andelen ökade något i senaste valet.

Högst andel utrikesfödda har Vänsterpartiet medan Centerpartiet inte har någon utrikesfödd ledamot.

Andelens utrikesfödda som har rätt att rösta i riksdagsvalet är 12 procent. Av riksdagens ledamöter efter senaste valet är 8,3 procent utrikesfödda, en svag ökning från 8,0 i 2010 års val. Andelen som får rösta i kommunfullmäktigevalen är 17 procent medan andelen ledamöter i kommunerna är 7,7 procent (7,6 procent 2010), enligt siffror från SCB.

I riksdagen har V högst andel utrikesfödda med 23,8 procent, följt av FP med 15,8 procent. Lägst andel har C med noll procent, följt av SD med 4,1 procent. Varken C, KD eller S har någon utrikesfödd kvinna, enligt SCB.

I kommunerna har MP högst andel utrikesfödda med 14,6 procent, följt av V med 11,6 procent. Lägst andel har C med 3,0 procent, följt av M med 5,8 procent. SD har med sina 7,0 procent högre andel än något av de borgerliga partierna.

Andelen valda kvinnor till riksdagen minskade för första gången sedan 1991 och är nu 43,6 procent. Bara V och M har en majoritet kvinnliga ledamöter. Lägst andel har SD och FP.

TT