Vill se insatser mot "snedrekrytering"

Nya grupper ska lockas till högskolan och undervisningen ska anpassas så att de fullföljer utbildningen. Det anser regeringen som i dag därför skickar ut ett förslag på remiss om höjda krav i Högskolelagen gällande den sociala snedrekryteringen, rapporterar Ekot.

– Vi skärper lagen nu, att inte bara jobba med breddad rekrytering utan också det som kallas breddat deltagande, det vill säga att se till att när man väl kommit in på sin utbildning, har sin behörighet, att man också får det stöd man behöver för att fullfölja sina studier, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Exempel på snedrekrytering är att det finns skillnader i utbildningsnivå mellan landsbygd och stad, och att ungdomar som kommer från hem med högskoleutbildade föräldrar är överrepresenterade inom den högre utbildningen, rapporterar Ekot. Lagändringen kommer dock inte leda till sänkta krav, enligt Knutsson.

TT