Små chanser stoppa klimatuppvärmning

Möjligheterna att hejda klimatuppvärmningen på en hanterlig nivå håller på att gå förlorade.

Det framgår av nya studier som publiceras samtidigt som världens ledare möts i New York för ett nytt klimatmöte.

Mötet, där cirka 125 stats- och regeringschefer deltar, hålls på tisdag och har initierats av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

Han anser att världens länder agerar alltför halvhjärtat i klimatfrågan, inte minst med tanke på att det bara är lite drygt ett år kvar till det stora mötet i Paris i slutet av 2015, där ett nytt globalt klimatavtal ska sys ihop.

Det är för att få fart på processen som Ban Ki-Moon har bjudit in till mötet. Han vill helt enkelt att ländernas ledare utlovar stora minskningar av växthusgasutsläppen.

Enorma utsläpp

Och sådana minskningar börjar bli allt mer angelägna. De nya studierna, som publiceras i Nature Climate Change och Nature Geoscience, visar att de globala utsläppen i år kommer att öka med 2,5 procent jämfört med 2013 då utsläppen av koldioxid nådde den nya rekordnivån 36 miljarder ton.

I Kina, som nu släpper ut mer koldioxid än USA och EU tillsammans, ökade utsläppen under 2013 med 4,2 procent och prognosen för i år är 4,5 procent. Kina har nu betydligt högre utsläpp per capita än vad EU har.

Det allvarligaste är att världens länder redan har släppt ut 2 000 miljarder ton koldioxid (sedan 1870).

Svårt nå tvågradersmålet

För att nå det så kallade tvågradersmålet, det vill säga att begränsa temperaturökningen på jorden till högst två grader Celsius, kan vi bara släppa ut ytterligare 1 200 miljarder ton koldioxid. Enligt forskarnas beräkningar kommer vi att nå dit inom bara 30 år med nuvarande utsläppsnivåer.

Det är med andra ord sent på jorden. Länderna måste mycket snart få ner utsläppen på betydligt lägre nivåer än i dag.

Men än så länge är det högst oklart om Ban Ki-Moon får några sådana löften. Från svensk sida deltar bland andra miljöminister Lena Ek och hon hoppas att alla ska ta till sig slutsatserna i den nya rapporten The New Climate Economy.

– Den visar att det är lönsamt att investera i klimatåtgärder. Den har gjort det svårare att säga att åtgärderna kostar för mycket, säger hon.

Stockholm (TT)