Högt tryck på BB i Örnsköldsvik

Sedan BB i Sollefteå stängde har trycket ökat på BB i Örnsköldsvik, som nu har behövt hänvisa patienter till Sundsvall för att kunna ge en patientsäker förlossning och eftervård, skriver Allehanda.

– Vi vill inte kalla det för intagningsstopp men vi hänvisar patienter när det bedöms som fullt på avdelningen, säger Kerstin Wikman, enhetschef vid BB i Örnsköldsvik.

Länets två kvinnokliniker måste börja samarbeta allt mer i och med att BB i Sollefteå stängdes tidigare i år.

– Det kan innebära att vi måste hänvisa personer till Sundsvall som inte bedöms som akuta. Det sker efter en överläggning med jourläkare och barnmorskor på plats, säger Wikman.

Enligt Marju Dahmoun, länsverksamhetschef för Kvinnosjukvården i Västernorrland finns det utarbetade rutiner för att "jämna ut topparna".

– Det innebär också att patienter i Sundsvall kan bli skickade till Örnsköldsvik i samband med födsel, efterkontroller, operationer eller annat, säger hon.

Det är drygt 15 mil mellan Örnsköldsvik och Sundsvall.

TT