Pensionsmyndigheten stoppar Allras fonder

Pensionsmyndigheten köpstoppar Allras fonder. Ett skäl uppges vara en stor mängd klagomål från kunder som känner sig vilseledda och pressade.

– Det handlar om aggressiv marknadsföring, påstridiga säljare och det förekommer fall där man från säljarnas sida har utryckt sig så att de fått kunder att tro att det finns ett samarbete med Pensionsmyndigheten, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg till TT, och fortsätter:

– Vi känner oro efter att ha tagit del av de synpunkter som kommit in.

Allra under lupp

Bolaget Allra, med säte i Luxemburg, har hamnat under lupp. Nu vill Pensionsmyndigheten granska hur det följer de samarbetsavtal som gäller för premiepensionens fondtorg. Allra har fyra fonder på fondtorget – Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och Allra Ränta. Om utredningen visar oegentligheter riskerar bolagets fonder att avregistreras från torget.

Pensionsmyndigheten ger Allra tio dagar på sig att svara på frågor kring klagomålen. Tills vidare gäller köpstopp, vilket innebär att fonderna inte kan väljas av nya kunder. Bolaget välkomnar å sin sida en granskning, säger koncernchefen Alexander Ernstberger i en skriftlig kommentar till TT.

"Vi kommer att göra allt för att underlätta den granskningen. Vi har haft och kommer även fortsättningsvis ha en nära dialog med Pensionsmyndigheten. Vi är angelägna om att ha Pensionsmyndighetens förtroende och vi är beredda att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla detta förtroende".

Tusenstals sparare

Förra veckan meddelades att Allras styrelseordförande Ebba Lindsö lämnar sin post. Beskedet kom efter att det stod klart att fondbolaget gett alltför dålig avkastning till sina sparare.

Runt 130 000 premiepensionssparare har valt någon av bolagets fonder, och de med innehav kommer nu få ett brev med information hemskickat, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.

Är man inte nöjd med sin placering kan man välja en annan fond, annars finns också det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

TT