Ann Linde: Fick informationen 2015

Ann Linde (S) var Anders Ygemans statssekreterare 2015. Hon var bland de första i regeringen som informerades av Säpo om skandalen på Transportstyrelsen.

Men upphandlingen stoppades inte – trots Säpos rekommendation.

– Informationen då var inte i närheten av allt det som kom fram sen, säger Ann Linde till TT.

Nuvarande EU- och handelsministern Ann Linde är en av nyckelpersonerna i hur informationen vandrade genom regeringen efter IT-skandalen på Transporstyrelsen.

Myndigheten lade ut driften med hemliga personuppgifter på IBM, vilket sköttes av icke säkerhetsklassad personal i Östeuropa, i december 2015.

Men tre månader innan dess, i september, fick Ann Linde, som då var statssekreterare för inrikesminister Anders Ygeman, information från Säpo om upphandlingens risker. Hon säger att Säpo var "mycket oroliga" och skulle inleda en tillsyn. Vid tillfället visste man också om att Transporstyrelsens generaldirektör, Maria Ågren, beslutat att göra avsteg från lagen. Flera medarbetare på myndigheten hade reagerat i protest, och även internrevisorn på Transporstyrelsen hade varnat myndighetens styrelse om upphandlingen.

– Men den informationen då var inte i närheten av allt det som kom fram sen. Utan det som jag fick information om var att Säpo fått indikationer på att vissa uppgifter ur körkortsregistret kunde hamna i orätta händer för att Transportstyrelsen skulle göra en outsourcing, säger Ann Linde till TT.

"Ygeman har gett korrekt uppgift"

Hon säger att hon själv blev orolig och höll sig informerad. Hon bekräftar att hon också fick reda på att Säpo gick ut och rekommenderade ett omedelbart stopp för outsourcingen. Trots detta stoppades inget.

Ann Linde säger att allt fick fortgå eftersom Transporstyrelsen godkände upphandlingen.

– Svaret var att de fortsatte och det var en av anledningarna som ledde till förundersökning.

Linde säger att hon i sin tur lät tjänstemän informera försvars- och näringsdepartementet under hösten 2015. Men hon vill inte berätta vilka som fick informationen med hänvisning till att de är säkerhetsklassade.

– Ygeman fick veta det här i början av 2016 som han uppgett. Han har gett en korrekt uppgift. Både det som han och statsministern har uppgett om när de fick veta är korrekt, säger Ann Linde.

"Försöka göra det bättre"

TT: Vad är din förklaring till att det dröjde så länge innan Anna Johansson och Löfven informerades?

– De informerades när man tyckte att det var lämpligt att göra det. När det gäller näringsdepartementet kan jag inte säga någonting. Där vet man att det har varit problem med informationen och det är upp till dem att försöka göra det bättre nu med en ny infrastrukturminister.

Strategin från regeringshåll nu är att hänvisa till den kommande KU-utredningen, vilket Linde också gör.

I ett mejl till TT skriver statsminister Stefan Löfven att granskningarna som tillsatts ska "bedrivas skyndsamt". Först när genomlysningen är klar kommer regeringen att "redogöra för den och vilka åtgärder som behöver vidtas", heter det i mejlet.

Den nye infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) har nu ansvaret att reda upp härvan.

– Jag är angelägen om att gå till botten med det här, sade han tidigare under dagen.

"Agerar först nu"

Moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark tycker inte att det räcker med att regeringen tillsätter en utredare och hänvisar till KU:s kommande utredning.

– Det kan inte förta regeringens ansvar att förklara hur man har hanterat det här haveriet. Man bör lägga korten på bordet och besvara frågor kring det politiska ansvarstagandet, säger han till TT.

Han noterar också att det är först nu, efter att medierna avslöjat hela skandalen, som regeringen agerar.

TT