Allra lämnar pensionssystemet

Ålandsbanken tar över skandalbolaget Allras fonder. Det betyder att Allra försvinner från premiepensionssystemet.

Men polisutredningen mot nyckelpersoner i bolaget fortsätter.

Ålandsbanken tar över den dagliga förvaltningen av fonderna med en gång. Själva flytten till Ålandsbankens egna fonder väntas ta några veckor.

Avtalet innebär att processerna i kammarrätten och patent- och marknadsdomstolen, där Allra bestrider Pensionsmyndighetens beslut att kasta ut bolaget från premiepensionens fondtorg, avslutas.

– Allra har själva begärt att fonderna ska avregistreras. Vi har sagt att man inte både kan ha processerna i domstol och den här begäran om avregistrering, och Allra har återkallat alla yrkanden de framställt i domstolarna, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.

Utreds fortfarande

Däremot fortsätter polisutredningen om hur Allra har hanterat spararnas pengar. Både Pensionsmyndigheten och bolagets egna revisorer har polisanmält företrädare för bolaget.

Tiotusentals pensionssparare har flytt från Allra sedan Pensionsmyndigheten inledde sin process i mitten av mars, som grundade sig i misstankar om oegentligheter och misskötsel av spararnas pengar. Men fortfarande har 78 000 sparare totalt 13 miljarder kronor placerade i bolagets fyra fonder.

Pensionsmyndigheten har inte haft någon möjlighet att påverka affären mellan Allra och Ålandsbanken.

– Men vi kan konstatera att en osäkerhet för spararna om vad som ska gälla kommer att upphöra. Och kontrollen över fonderna kommer inte längre att finnas hos Allra och det företagets företrädare. Det har varit ett av våra mål med att avregistrera fonderna, säger Mikael Westberg.

Medierapportering bakom

Enligt Allra ligger de senaste månadernas "negativa skriverier" bakom beslutet att göra sig av med fonderna.

"Min förhoppning är att överlåtelsen kan bidra till att återupprätta spararnas och allmänhetens förtroende för fonderna igen", skriver Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra, i en kommentar.

Flytten av pengarna sker automatiskt. Sedan är det upp till varje sparare att välja om man vill ha sin premiepension i Ålandsbankens fonder eller byta till något annat alternativ.

Ålandsbankens vd Peter Wiklöf ser det här som en möjlighet att öka verksamheten i Sverige.

– Vi har kontinuerligt växt och jag ser att allt fler svenskar får förtroende för vår verksamhet. Men om vi inte lyckas skapa ett förtroende med pensionsspararna kan de välja att gå till någon annan, säger han.

Ålandsbanken har funnits i Sverige sedan 2009, då man tog över delat av den isländska krisbanken Kaupthings verksamhet.

TT