Försvaret: Bevisen mot Madsen räcker inte

I dag inleddes den näst sista rättegångsdagen mot Peter Madsen efter två veckors paus.

Advokat Betina Hald Engmark kallar åklagarens version för "en väldigt fint konstruerad historia".

– Men den bygger inte på fakta, den bygger inte på bevis, den bygger bara på odokumenterade anklagelser, säger hon.

Hald Engmark betonar flera gånger under sin plädering att det enbart är det som kommit fram i rätten som ska ligga till grund för domen. Hon påminner om det enorma intresset för fallet i internationella medier och betydelsen av objektivitetsprincipen.

– Hellre ska tio skyldiga gå fria än att en oskyldig döms, säger hon och lägger stor kraft vid att påpeka att det är åklagarmyndigheten som har bevisbördan.

Hon refererar alltså till en fundamental princip i rättssamhällen som det svenska och det danska, att hellre fria än att fälla. Hon påpekar också att vittnena som talat inför rätten kan ha varit påverkade av medierapporteringen om fallet.

– Jag medger att det här fallet är svårt för det är så många känslor inblandade, säger Betina Hald Engmark.

Planerat mord

Specialåklagare Jakob Buch-Jepsen höll sin plädering tidigare under måndagen. Han anser Peter Madsen bör dömas till livstids fängelse eller, i andra hand, förvaring för mord. Och att mordet var planerat.

– Ja, ja, ja, svarade åklagaren på sin retoriska fråga om detta fall uppfyller de "försvårande omständigheter" som krävs för en livstidsdom.

Att det rör sig om ett planerat mord och inte en spontan handling är tydligt, argumenterade åklagaren. Han berättade bland annat om de många kvinnor som blivit inbjudna till ubåten, kvinnor som vittnat under förhandlingen. Ingen av dessa turer blev dock av. Det var i denna veva som Madsen blev kontaktad av Kim Wall, påminde åklagaren.

Vid den senaste rättegångsdagen den 5 april hanns inte hela genomgången av det rättspsykiatriska utlåtandet kring Madsen med. Dagen började därför med att den delen avslutades. Åklagaren läste upp psykologernas utlåtande som säger att Madsen inte visar tecken på psykos, men de anser att Madsen har narcissistiska och psykopatiska drag. Madsen anses ha brist på empati, ånger och skuldkänsla.

Risk för framtida brott

Enligt psykologen som utvärderat Madsen är risken stor att Madsen begår sexuella brott i framtiden. Även rättsläkarrådet konstaterar att risken för framtida sexualbrott är stor och anser att han utgör en fara för andras liv.

Enligt Peter Madsens försvarsadvokat Betina Hald Engmark var Madsen missnöjd med delar av utlåtandet.

När försvarsadvokaten Betina Hald Engmark är klar med sin plädering ska slutligen den mordåtalade få ordet en sista gång.

Om tidsplanen för dagen håller kommer domen mot Peter Madsen att meddelas på onsdag.

TT