Engelska skolan till börsen

Friskolekoncernen Internationella engelska skolan är den andra skolan på några månader att börsnoteras.

Medan utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ser risker med kortsiktiga ägare i skolvärlden ser andra fördelar med kraven som ställs på börsbolag.

I juni tog skolkoncernen Academedia klivet in på börsen. På torsdag får bolaget sällskap av Internationella engelska skolan på Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag. Där huserar även andra företag inom välfärdssektorn, som vårdföretagen Attendo och Capio.

Politisk risk

Vinster i välfärden är omdebatterat och utbildningsministern Gustav Fridolins linje är att kortsiktiga vinster inte bör vara drivkraften för den som äger en skolverksamhet. Det gäller oavsett om bolaget är noterat på börsen eller inte.

– Kortsiktig spekulation ska inte styra pedagogiska vägval. Regeringen vill ju minska möjligheterna till vinst i skolan för att minska risken att skolan blir en spekulationsvara, säger Gustav Fridolin.

Engelska skolan har haft en stadig tillväxt. Antalet skolor har ökat från nio till 30 på tio år och bara under de senaste två åren har omsättningsökningen legat på nära 20 procent. Precis som i fallet med Academedia är huvudägaren i Engelska skolan ett riskkapitalbolag, i det här fallet TA Associates med säte i Boston i USA.

– Det är helt enligt riskkapitalmodellen att man inte äger långsiktigt utan säljer efter ett antal år. De styr upp företaget för att sälja till ett högre pris, säger Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, angående börsintroduktionen.

Att det pågår en utredning gällande ett nytt regelverk för vinster i välfärden målas upp som ett orosmoment för potentiella investerare i välfärdsföretagen på börsen.

– Den politiska risken är inte försumbar, varken för Academedia eller Engelska skolan, säger Henrik Jordahl.

Krav på transparens

Engelska skolans börsvärde beräknas till 2,1 miljarder kronor och nära 30 procent av bolaget läggs nu ut till försäljning. Öppningspriset för aktien är 52 kronor. Academedias aktie handlades för 55 kronor vid introduktionen och har sedan dess stigit med nära 10 procent.

Henrik Jordahl ser vissa fördelar med en börsnotering. En del är transparensen – att börsbolagen förpliktigas att delge viss information, en del är ägarspridningen.

– Jag tror att det kan vara en poäng för de här företagen att ha många ägare. Just för att verksamheterna är omdebatterade och känsliga så finns en viss poäng med att få in fler intressen i företagen. Köper man aktier vill man företagen väl av rent egenintresse, säger han.

TT