Ökat tolkbehov till larmcentraler

SOS-operatörernas skicklighet kan i vissa fall vara skillnad mellan liv och död. Samtidigt ökar kraven på personalen vid landets larmcentraler. Språkkunskap blir allt viktigare, visar en avhandling vid Lunds universitet.

– Samhället går mot en alltmer komplex verklighet och ser helt nya nödsituationer. Det behövs fler sjuksköterskor och förbättrade tolkresurser på SOS-centralerna, säger sociologen Karl Hedman, som under arbetet med avhandlingen följt nära 600 timmars samtal mellan SOS-personal och inringare.

Antalet samtal till SOS Alarm och antalet utskickade ambulanser har ökat under de senaste åren. Enligt Karl Hedman står SOS-centraler och sjukvården inför en stor utmaning för att klara bland annat nyanlända som inte behärskar svenska språket och den ökande andelen äldre personer som av olika anledningar har svårt att förstå SOS-personalens instruktioner.

– Personalen ska hantera stress, klara att ge psykosocialt stöd till människor som är på väg att drabbas av panik och dessutom kunna föra samtal på engelska och förstå svenska som talas på andra sätt. Det är nya situationer som läggs till de "vanliga" larmuppgifterna. Man får inte hamna på marginalen i det arbetet. Därför krävs ökad satsning från både SOS-centraler, regioner och landsting, säger Karl Hedman.

Under de senaste åren har SOS Alarm fått kritik för långa väntetider, felbedömningar och felprioriteringar i ett antal uppmärksammade fall. Under fjolåret inledde också Inspektionen för vård och omsorg en granskning av hur SOS Alarm hanterar information som sjuka lämnar.

TT