97 procent följer nyheterna

Nästan alla svenskar, 97 procent, säger sig följa mediernas nyhetsbevakning regelbundet – sex av tio gör det till och med flera gånger om dagen, visar en undersökning av Novus.

Nio av tio, 94 procent, tycker att journalistik är viktigt för samhället. Förtroendet för de olika medierna varierar dock stort. 67 procent har mycket eller ganska stort förtroende för tv. Motsvarande siffra för kvällstidningarna är 12 procent, medan andra dagstidningar åtnjuter högt förtroende hos 59 procent.

1 014 personer har intervjuats i enkäten under perioden 3–8 februari. De svarande var enligt Novus en "riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel".

TT