Alliansen: Lägg ner Arbetsförmedlingen

Alliansen vill lägga ner Arbetsförmedlingen och i stället låta andra aktörer ta ansvar för att hjälpa arbetssökande att få jobb.

– Vi lägger många miljarder på Arbetsförmedlingen utan att det ger resultat, säger Elisabeth Svantesson (M).

I dag lägger allianspartierna fram ett förslag i riksdagens arbetsmarknadsutskott som de ser som ett första steg i en nödvändig förändring av "den statliga matchningsfunktionen". De fyra partiernas arbetsmarknadspolitiska talespersoner skriver på Expressens debattsida att Arbetsförmedlingen, som ska vara en central aktör för att motverka utanförskap och förbättra integration, dessvärre har "blivit en del av problemet snarare än lösningen".

Fått chanser

– En myndighet som så länge haft stora problem kan inte få fler chanser. Regeringen måste agera utifrån det förslag som vi nu lägger fram, säger Elisabeth Svantesson som är Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Alliansen föreslår att Arbetsförmedlingen läggs ner och ersätts av en ny struktur där andra aktörer på arbetsmarknaden spelar en betydligt större roll. De föreslår en statlig myndighet som får ansvar för myndighetsutövning, kontroll och uppföljning medan själva matchningen av arbetssökande i stället huvudsakligen sköts av andra aktörer.

Kan effektiviseras

– Det finns redan i dag bemannings- och rekryteringsföretag som är duktiga på att matcha människor med arbete. Den statliga myndigheten ska ägna sig åt att göra bra upphandlingar, kontrollera aktörer och göra kontroll av a-kassan och att man söker jobb, säger Elisabeth Svantesson.

Hon tror att det finns pengar att spara på att skrota Arbetsförmedlingen.

– Vi ser att vi lägger många miljarder utan att det ger resultat. Jag är övertygad om att det går att göra det betydligt mer effektivt.

TT